Topسیاسی

آلن سیمونیان: “ارمنستان منتظر حداقل ارزیابی سیاسی از طرف سازمان پیمان امنیت جمعی است”

در حال حاضر ارمنستان منتظر حداقل ارزیابی سیاسی از طرف سازمان پیمان امنیت جمعی است. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد.

سیمونیان گفت: “من نیاز دارم که هیچ سربازی از کشور دیگری از مرز ارمنستان که یکی از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی است عبور نکند. من سوال لفاظی دارم: تصور کنید حریف خیالی از مرز روسیه عبور کرده است و به همین دلیل شهر سوچی خالی شد. آیا می توانید آن وضعیت را تصور کنید؟ برای من امنیت و تمامیت ارضی کشور من مهم است.”

به گفته وی سازمان پیمان امنیت جمعی باید کار کند و اگر فعالیت نکند به دنبال سازوکارهای دیگر خواهند بود.

وی تاکید کرد: “اکنون ما منتظر حداقل ارزیابی سیاسی هستیم. اما در عین حال برای ما کافی نیست و برای حفظ امنیت کشور ما منتظر نخواهند ماند تا اتفاقی بیفتد، زیرا آنها آن زمان را ندارند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا