Topتحلیلی

سناریوهای احتمالی تغییر نظم جهانی

اروپا در جستجوی نظم نوین جهانی است. غرب آن را بدون روسیه تصور می کند. این انگیزه ها از پراگ به مسکو فرستاده شد، جایی که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا نیز در چارچوب اجلاس سران اتحادیه سیاسی اروپا در حال بررسی این موضوع بودند.
هراچیا ارزومانیان، دکترای علوم سیاسی، کارشناس امنیت ملی در گفتگو با رادیوی عمومی ارمنستان می گوید: نظام های آینده نظم نوین جهانی بدون روسیه خواهند بود، آنها توسط آمریکا و چین تشکیل خواهند شد و اروپا به عنوان همفکر واشنگتن عمل خواهد کرد.
به گفته وی، تغییرات در شکل دهی مجدد جهان مسیر جنگ را در پیش خواهد گرفت، بنابراین ارمنستان باید برای یک جنگ بزرگتر آماده باشد، جنگ روسیه و اوکراین فقط یک مقدمه است.
وی خاطرنشان کرد که تغییرات از اوایل جنگ 44 روزه 2020 آغاز شد. این کارشناس علوم سیاسی سه سناریو برای شکل گیری نظم نوین جهانی را بیان می کند. در هر صورت، ایالات متحده احتمالاً حکومت تک قطبی را احیا خواهد کرد. در حالت دوم، یک سیستم دوقطبی بین آمریکا و چین ساخته خواهد شد که در این صورت روسیه به عنوان یک مرکز ژئوپلیتیک غایب خواهد بود. این بدان معناست که وضعیت دشواری در خاورمیانه و قفقاز جنوبی ایجاد خواهد شد، بنابراین هراچیا ارزومانیان، کارشناس معتقد است که ارمنستان نیاز به جهت گیری و انتخاب بین مراکز دموکراتیک-لیبرال و اقتدارگرای اروپایی دارد. ارزومانیان با تاکید بر اینکه در سناریوی سوم ممکن است جهان وارد هرج و مرج و جنگ هایی شود که پایانی ندارد، می گوید: باید بتوانیم مرکز ژئوپلیتیکی (روسیه) در حال غرق شدن را رها کنیم تا در مشکلات آن و همراه با آن غرق نشویم.

این کارشناس مسائل سیاسی بهترین راه حل برای برون رفت از همه شرایط ذکر شده را در نیروی نظامی می داند، به گفته وی، ارمنستان باید ارتش قدرتمند و مستقری بسازد که بتواند در چنین شرایطی مقاومت کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا