Topاجتماعی

نیروهای حافظ صلح ارمنی در رزمایش های بین المللی شرکت می کنند

یگان حافظ صلح ارمنستان در رزمایش های بین المللی در مرکز آموزشی واحد های پیاده نظام آمریکا واقع در نزدیکی شهر هوهنفلس در جمهوری فدرال آلمان شرکت می کند که مرحله مقدماتی برای ماموریت در کوزوو هستند.

سرهنگ آرسن مانگاسریان فرمانده تیپ نیروهای حافظ صلح وزارت دفاع جمهوری ارمنستان از این مرکز بازدید و با سرهنگ دوم توماس فرونهوفر رئیس بخش برنامه ریزی و کنترل تمرینات نظامی مرکز و سرهنگ کریس مابیس فرمانده تیپ 76 پیاده نظام نیروهای مسلح آمریکا دیدار کرد. در این دیدارها نیرو های مسلح آمریکا به سطح بالای آموزش و انضباط یگان ارمنی اشاره کردند. توافق در مورد گسترش مشارکت صلحبانان ارمنی در رزمایش های بین المللی حاصل شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا