Topسیاسی

انتظار می رود ماموریت نظارتی اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر مستقر شود

به گزارش “Radar.am” نمایندگان فراکسیون “قرارداد مدنی” مجلس ملی به مأموریت ناظر اتحادیه اروپا پرداختند.

واهاگن آلکسانیان نماینده مجلس ملی امنستان گفت: ” آذربایجان باید از این سرزمین خارج شود زیرا تمامیت ارضی ارمنستان قابل مذاکره نیست. به نظر ما این مأموریت به ایجاد ثبات کمک می کند و علاوه بر این، عامل بازدارنده دیگری برای تجاوز احتمالی آذربایجان خواهد بود.”

هریپسیمه گریگوریان یکی از نمایندگان فراکسیون “قرارداد مدنی” در این راستا گفت که انتظار می رود که ماموریت نظارتی اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر مستقر شود”.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا