Topسیاسی

وزیر دفاع از سفر هیئت ارزیابی فنی اتحادیه اروپا به ارمنستان استقبال کرد

سورن پاپیکیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان اعضای مأموریت ارزیابی فنی اتحادیه اروپا را به حضور پذیرفته است.
وزیر دفاع ضمن استقبال از سفر این هیئت به ارمنستان، آمادگی خود را برای همکاری و حمایت از این مأموریت اعلام کرد.
در این دیدار اهداف اصلی این ماموریت به وزیر دفاع ارائه شد. طرفین درباره مسائل فنی و سازمانی فعالیت ماموریت بحث و تبادل نظر کردند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا