Topاقتصادی

میزان جریمه حمل بار بیش از حداکثر وزن افزایش می یابد. پروژه

به گزارش factor.a در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس ملی کشورمان پروژه ایجاد تغییرات و الحاقات به قانون تخلفات اداری جمهوری ارمنستان بررسی شده که بر اساس آن میزان جریمه حمل بارهای بیش از حداکثر وزن افزایش می یابد.
آرمن دانیالیان رئیس دفتر هماهنگی بازرسی نخست وزیری ارمنستان با ارائه این پروژه گفت: در این طرح جریمه تردد با وسایل نقلیه بیش از حد مجاز جرم یا بار محوری در بزرگراه های عمومی حدود 485 دلار جایگزین و برای هر تن تا یک تن یا بیشتر 485 دلار تعیین شده است.
برنامه ریزی شده است که یک اقدام مسئولیت مربوط به تخلف و خسارت وارده در جاده اعمال شود. یعنی هر چه وزن محموله بیشتر باشد میزان مسئولیت نیز بیشتر خواهد بود. هدف از این پروژه عدالت و همچنین کاهش خسارات وارده به جاده ها است.
در این پیش‌نویس آیین‌نامه جدیدی نیز تعریف شده است که بر اساس آن در صورت عدم اجرای دستور بازرسی و یا ممانعت از فعالیت، میزان مسئولیت اعمال می‌شود: 360 دلار برای شخص حقیقی. 600 دلار برای شخص حقوقی و رسمی.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا