Topسیاسی

اتحادیه اروپا جزئیاتی در مورد ماموریت نظارتی مستقر در ارمنستان منتشر کرده است

اتحادیه اروپا جزئیاتی در مورد ماموریت نظارتی مستقر در ارمنستان در مرز با جمهوری آذربایجان منتشر کرده است.

به گزارش “آرمنپرس” در این بیانیه آمده است که ظرفیت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان دو وظیفه اصلی را انجام خواهد داد: اول، حمایت از تقویت اعتماد بین ارمنستان و آذربایجان با پیگیری تعهد آتش بس دو طرف، دوم، تیم اتحادیه اروپا وضعیت مناطق مرزی بین ارمنستان و آذربایجان را از طریق گزارش‌های منظم و موقت در مورد تحولات آتش‌بس در میدان نظارت خواهد کرد.

این به اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا از کار کمیسیون های مرزی هر دو طرف بیشتر حمایت کند. فقط ناظران غیرنظامی در سمت ارمنی مرز بین المللی بین ارمنستان و آذربایجان مستقر خواهند شد. ناظران اتحادیه اروپا مشاهدات خود را در مورد آنچه در مرز اتفاق می افتد، از جمله مربوط به مسائل حقوق بشر ارائه خواهند کرد.

این ماموریت نقش قاضی را بر عهده نخواهد گرفت، بلکه مشاهدات خود را در مورد وضعیت به ساختارها و خدمات اروپایی منتقل خواهد کرد.

در این بیانیه همچنین تاکید می شود که اتحادیه اروپا از نزدیک در مدیریت فرآیند صلح بین دو طرف مشارکت دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا