Topسیاسی

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به سفر آتی ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا به ارمنستان ابراز نارضایتی کرد

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به سفر آتی ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا به ارمنستان واکنش نشان داد و ابراز نارضایتی کرد. به ویژه وزارت امور خارجه آذربایجان بیان کرد که گویا این موضوع در هیچ نهاد جمعی سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث قرار نگرفته و تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

در بیانیه آمده است: “هر گروهی به نام “ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال ارزیابی نیازهای ارمنستان” دارای مأموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا نیست و به هیچ وجه نمی تواند با سازمان امنیت و همکاری اروپا در ارتباط باشد. هیچ یک از نتایج یا گزارش های آن به عنوان سند سازمان امنیت و همکاری اروپا پذیرفته نخواهد شد.”

به گفته باکو این ابتکار یکجانبه از سوی ارمنستان و بازدید شخصی از گروهی از کشورهای شرکت کننده است، هر گونه نتیجه چنین بازدیدی بر این اساس ارزیابی خواهد شد.

وزارت امور خارجه آذربایجان شکایت کرد که گویا در گذشته به این سازمان مراجعه کرده است، اما به دلیل عدم اجماع رد شده است.”

در بیانیه آمده است: “این گونه اقدامات یکجانبه از طرف ریاست و دبیرخانه سازمان امنیت و همکاری اروپا، از جمله، با اصول اساسی هرگونه میانجیگری مسئولانه و معتبر و اعتمادسازی در تضاد است که مستلزم رضایت طرفین، بی طرفی میانجی ها و اجرای تعهدات دولت ها ناشی از حقوق بین الملل است”.

ظاهراً باکو فراموش می کند که جمهوری ارمنستان می تواند هر مأموریتی را در قلمرو خود دعوت کند که برای آن نیازی به رضایت شخص ثالث نیست.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا