Topاقتصادی

نوسازی پست بازرسی “لارس علیا” در اوستیای شمالی در سال 2023 به پایان می رسد

به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس این منطقه، مقامات اوستیای شمالی قصد دارند در سال 2023 نوسازی پست بازرسی “لارس علیا” در مرز روسیه و گرجستان را تکمیل کنند، تعداد خطوط ترافیکی به 39 خط افزایش می یابد.
کار نوسازی یکی از پرترددترین گذرگاه های مرزی کشور ادامه دارد. بازسازی در دو مرحله انجام می شود. بر اساس این پروژه، افزایش تعداد خطوط به 39 خط و همچنین ایجاد فضای پارک اضافی برای خودروها، جداسازی جریان خودروهای باری و مسافری، احداث ساختمان کنترل گمرکات مرزی، نوسازی خدمات سگ پیشبینی می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا