Topاقتصادی

کمترین تورم سالانه در منطقه مربوط به ارمنستان است. گرجستان دوم است

بر اساس داده های سرویس ملی آمار گرجستان (Geostat)، تورم بالایی در سپتامبر 2022 در گرجستان مشاهده شد.
بر اساس آمار، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی تورم سالانه در کشور ۱۱.۵ درصد و در ماه اوت این رقم ۱۰.۹ درصد بوده است.
در کشور همسایه ترکیه، تورم سالانه در سپتامبر 2022 83.5 درصد بود.
در ماه سپتامبر، سطح عمومی تورم در آذربایجان با روند صعودی مشخص می شود. تورم سالانه کشور در سپتامبر 15.6 درصد بوده است.
تورم در روسیه نیز بالاست، جایی که نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر 13.7 درصد بود.
تورم سالانه ارمنستان در ماه سپتامبر 9.9 درصد بود. ضمناً کمترین تورم در منطقه مربوط به ارمنستان است و گرجستان از نظر نرخ تورم بعد از ارمنستان در رتبه دوم قرار دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا