Topسیاسی

نمایندگان پارلمان فرانسه: “ما وارد ارمنستان شدیم تا در دوران سختی در کنار ارامنه باشیم”

ما وارد ارمنستان شدیم تا در دوران سختی در کنار ارامنه باشیم. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را نمایندگان مجلس ملی فرانسه در 28 اکتبر در دیدار با نمایندگان گروه دوستی ارمنستان و فرانسه مجلس ملی جمهوری ارمنستان بیان کردند.

آنها اعلام کردند که به ابتکار گروه “رنسانس” مجلس ملی فرانسه در نظر دارد قطعنامه ای را تصویب کند که به موجب آن تحریم های خاصی علیه آذربایجان پیش بینی می کند، تجاوز آذربایجان محکوم می شود، تقاضا برای بازگرداندن سرزمین های اشغالی و بازگشت به میز مذاکره مطرح می شود.

نمایندگان مجلس ارمنستان بر اهمیت تصویب قطعنامه فوق تاکید کردند. ولادیمیر واردانیان رئیس گروه دوستی ارمنستان و فرانسه مجلس ملی جمهوری ارمنستان توسعه روابط پویا با فرانسه، به ویژه بین نهادهای قانونگذاری را مهم دانست. وی به نمایندگی از گروه دوستی به اعضای تازه منتخب مجلس ملی فرانسه تبریک گفت. تاکید شد که در آینده نزدیک گروهی دوستی با ارمنستان در پارلمان فرانسه تشکیل خواهد شد.

در این دیدار موضوعات مربوط به توسعه همکاری ارمنستان و فرانسه در زمینه اقتصادی، اجرای پروژه های مشترک و سرمایه گذاری های پایدار بلند مدت مورد بحث قرار گرفت. خاطرنشان شد که ارمنستان در حال بهبود فضای اقتصادی و رقابتی برای جذب سرمایه گذاری های جدید است. از نظر توسعه اقتصادی، بر اهمیت ثبات منطقه ای و تخطی ناپذیری مرزها تاکید شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا