Topفرهنگ و علم

فیلمبرداری فیلم ایرانی «روزبن» در منطقه هاقپات ارمنستان نیز انجام می شود

مجیت شریفخدا مسئول روابط بین الملل فیلم “روزبن” ، حسین طاهر تهیه کننده ایرانی، آندرانیک خچومیان، ونوش شرمازانیان و گئورگ آساتریان مشاوران آنها ، از جامعه آلاوردی در ارمنستان بازدید کردند.
این فیلم بین المللی چندسری شامل 76 قسمت خواهد بود که در نقاط مختلف ارمنستان از جمله در شهرک هاقپات جامعه آلاوردی در محوطه مجموعه صومعه هاقپات فیلمبرداری می شود.
هدف این فیلم تقویت روابط ارمنستان و ایران است.

این مجموعه تاریخی بین المللی تاریخ قرن پنجم تا ششم میلادی را پوشش می دهد و بازیگران ارمنی نیز در آن فیلمبرداری می شوند.
در این دیدار، آرکادی تمازیان، رئیس جامعه، نقش فرهنگ را مهم دانسته و خاطرنشان کرد که این فرهنگ است که پیوند قوی بین دو کشور ایجاد می کند.
میهمانان به بحث و توافق اولیه برای همکاری با رئیس جامعه پرداختند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا