Topسیاسی

میشلین کالمی ری و آمیتاو بانرجی نمایندگان بنیاد رهبری جهانی از ارمنستان بازدید خواهند کرد

میشلین کالمی ری و آمیتاو بانرجی نمایندگان بنیاد رهبری جهانی، ، در 15 تا 18 نوامبر از ارمنستان بازدید خواهند کرد. به گزارش “ارمنپرس”، تصمیم برای پرداخت هزینه های مربوط به سفر آنها در تاریخ 14 نوامبر توسط نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری روسیه اتخاذ شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا