Topاجتماعی

هشت میلیاردمین کودک نمادین در شهر مارتونی متولد می شود

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان بر اساس برآوردهای سازمان ملل، در 15 نوامبر 2022، جمعیت جهان از 8 میلیارد نفر خواهد گذشت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد چندین رویداد را سازماندهی خواهد کرد. یکی از آنها تولد نمادین هشت میلیاردمین فرزند در ارمنستان است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای تبریک تولد نمادین هشت میلیاردمین فرزند از زایشگاه مارتونی در استان گغارکونیک بازدید خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا