Topتحلیلی

آرمینه مارگریان : ما باید برای تجاوزات جدید آذربایجان آماده شویم

factor.am بر کسی پوشیده نیست که آذربایجان قبل از حمله به خاک ارمنستان با متهم کردن طرف ارمنی به تیراندازی به مواضع آذربایجان، زمینه اطلاعاتی ایجاد می کند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و نیروهای دفاعی قره باغ کوهستانی به سمت مواضع آذربایجان تیراندازی کردند که در پاسخ به آن «اقدامات کافی» انجام شده اند.
وزارت دفاع جمهوری ارمنستان و قره باغ کوهستانی اتهام گلوله باران مواضع آذربایجان را رد کردند. برعکس در روزهای اخیر آذربایجان به سمت ارمنستان تیراندازی می کند. از آرمینه مارگریان، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی در گفت وگوی با factor.am پرسیدیم که آیا آذربایجان به سمت تنش های جدید سوق پیدا می کند؟ این کارشناس معتقد است که ارمنستان باید خود را برای تحریکات جدید آذربایجان آماده کند و خاطرنشان می کند که پس از تجاوز سپتامبر، تاکتیک های آذربایجان تغییر کرده است: لفاظی های تهاجمی به عنوان پاسخی به اقدامات به اصطلاح ارمنستان ارائه می شود.
وی گفت: رژیم علی اف قربانی تله ای می شود که پیرامون لفاظی های ستیزه جویانه اش ایجاد شده است. این تنها راهی است که رژیم علی اف می تواند موجودیت خود را حفظ کند. به عبارت دیگر، او نیاز دارد که دائماً دشمنی داشته باشد که جمهوری ارمنستان و آرتساخ است و دائماً نشان دهد که آنها با طرف ارمنی مشکل دارند. این اقدامات باید در جهت تنش های مرزی، اقدامات اشغالگرانه باشد.
آرمینه مارگریان خاطرنشان می کند که پس از تجاوز آذربایجان در ماه سپتامبر، توجه جامعه بین المللی بیشتر بر دستور کار ارمنستان و آذربایجان، به ویژه سیاست نظامی آذربایجان در قبال ارمنستان و قره باغ کوهستانی متمرکز شده است که مشکلاتی را برای علی اف به وجود آورده است. تشدید جدی اما برای اینکه برنامه خود را به طور موازی در داخل آذربایجان تازه نگه دارد، طبیعتاً این شیوه کار مستمر خواهد بود و اگر چنین اتفاقاتی در تحولات ژئوپلیتیکی رخ دهد که به رژیم علی اف فرصت انجام چنین اقداماتی را بدهد، او به دنبال آن خواهد رفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا