Topتحلیلی

کارشناس مسایل ایران: “ایران تصمیم گرفته است قدرت خود را به آذربایجان نشان دهد تا ضربه مشخصی وارد کند”

در پس زمینه تشدید روابط ایران و آذربایجان، آذربایجان از کشف شبکه جاسوسی ایجاد شده توسط سرویس های ویژه ایران خبر می دهد. آیا این با توجه به شرایط فعلی تصادفی است؟ این مطلب را گاریک میساکیان کارشناس مسایل ایران در گفتگو با “Radar.am” بیان کرد.

به گفته وی این بیانیه تصادفی نیست. این دومین گروه جاسوسی است که توسط سرویس های ویژه آذربایجان گزارش شد. اول از همه این نشان دهنده وخامت روابط است و همچنین نشان می دهد که ایران به طور جدی شروع به فعال سازی نیروهای ویژه یا عوامل نفوذ خود در خاک آذربایجان کرده است. در پس زمینه این روابط، ایران در جهت نخجوان و سرزمین های اصلی آذربایجان به ویژه در زمینه شعله ور شدن موضوعات مذهبی، همچنین در زمینه تجزیه طلبان، تالش ها، تات ها و سایر مردم ایران، ایران کاملاً فعال شده است و این واقعیت را پنهان نمی کند.

گاریک میساکیان گفت: “در محافل تحلیلی صحبت های زیادی می شود که ایران باید کار خود را افزایش دهد. همچنین با توجه به اظهارات آذربایجان، در ایران تصمیم گرفته شد به منظور وارد کردن ضربه مشخصی قدرت خود را به آن دولت نشان دهد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا