Topسیاسی

کوساچف: “مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان در صلاحیت سازمان پیمان امنیت جمعی نیست”

مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان در صلاحیت سازمان پیمان امنیت جمعی نیست. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را کنستانتین کوساچف، نایب رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه، در مصاحبه با روزنامه “Argumenty i Fakti” در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد این که آیا سازمان پیمان امنیت جمعی و روسیه به عنوان قدرتمندترین عضو این ساختار، می توانند در درگیری با آذربایجان حمایت فعال تری از ارمنستان داشته باشند، اول از همه نظامی، یا اینکه روسیه اکنون برای ارمنستان وقت ندارد بیان کرد.

وی گفت: “به نظر من درگیری بین ارمنستان و آذربایجان به صلاحیت این سازمان مربوط نمی شود. هر یک از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به طور مستقل در مورد نگرش خود نسبت به آن تصمیم می گیرند. در مورد روسیه، مشخص است که ما به صمیمانه ترین راه از حل و فصل حمایت می کنیم. علاوه بر این، تلاش های ما به همان اندازه هم از این طرف و هم از طرف دیگر مورد نیاز است. غیر از این نمی شود، اوضاع فقط از این طریق می تواند پیشرفت کند.”

به گفته نایب رئیس شورای فدراسیون مجمع فدرال روسیه، اتخاذ موضع حمایت از تنها یک طرف در مناقشه ارمنستان و آذربایجان به معنای تعمیق آن است.

کوساچف گفت: “لازم است موضع صلح آمیز اتخاذ شود و از آن حمایت شود تا شرایط این حل و فصل برای همه طرف ها قابل قبول باشد”.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا