تحلیلی

علی اف بار دیگر واقعیت را وارونه کرد

news.am : الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در پیامی خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی احزاب سیاسی آسیایی با موضوع “امنیت و همکاری، نقش احزاب سیاسی” که در باکو برگزار شد، بار دیگر واقعیت را وارونه کرد.
در بخشی از این پیام آمده است : تجربه تاریخی نشان می دهد که درگیری ها نمی توانند برای همیشه ادامه داشته باشند. تامین صلح و امنیت بین آذربایجان و ارمنستان بر اساس اصول حقوق بین الملل و عدالت از خواسته های عصر و زمان است. از این منظر، تبادل دانش و تجربه، گسترش فرصت‌های همکاری بین احزاب سیاسی برای کمک به صلح و امنیت بین‌المللی قابل تایید است.
در این میان نویسنده چنین کلمات زیبا و فوق العاده منصفانه ای معنایی کاملاً متفاوت در آنها آورده است.
“تامین صلح و امنیت بر اساس اصل حقوق بین‌الملل و عدالت” در تلقی رئیس‌جمهور آذربایجان، جنگ تهاجمی علیه ارمنستان، اشغال اراضی آن، باج‌گیری و تهدید به استفاده از زور است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا