Topسیاسی

ماروکیان : آذربایجان از طریق حملات به ارمنستان «صلح» را پیشنهاد می کند و جامعه جهانی در سکوت این پوچ را دنبال می کند

آرمنپرس: هر روز صبح با اطلاعاتی درباره حملات آذربایجان به ارمنستان دموکراتیک آغاز می شود.
ادمون ماروکیان سفیر د وظایف ویژه جمهوری ارمنستان در این باره در صفحه توییتر خود نوشت.
وی نوشت: آذربایجان از طریق این حملات «صلح» را به ارمنستان پیشنهاد می کند. جامعه بین المللی در سکوت این پوچ را دنبال می کند. حرفی برای گفتن نیست.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا