Topسیاسی

آلن سیمونیان بازنگری بیانیه سازمان پیمان امنیت جمعی و پروژه کمک رسانی به ارمنستان را ضروری می داند

آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی کشورمان این موضوع را خنده دار می داند که ارمنستان برای محافظت از خود در برابر ترکیه و آذربایجان به سازمان پیمان امنیت جمعی پیوست و وقتی که زمان آن رسید که این ساختار حداقل ارزیابی سیاسی کند، این ارزیابی کافی نبود.

به گزارش “آرمنپرس” آلن سیمونیان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: ” ما به سازمان پیمان امنیت جمعی پیوستیم تا از خود در برابر چه کسی محافظت کنیم؟ دو پاسخ برای این موضوع وجود ندارد، از ترکیه و آذربایجان. و وقتی که زمان حداقل ارزیابی سیاسی فرا رسید، آن ارزیابی سیاسی کافی نبود. واکنش این بود که ارمنستان از امضای پروژه “در مورد اعلامیه شورای سازمان پیمان امنیت جمعی و اقدامات مشترک برای ارائه کمک به جمهوری ارمنستان” خودداری کرد و انتظار داشت که ارزیابی سیاسی خواهد بود.”

وی تاکید کرد که این سند باید بازنگری شود. این منطق و روش کار است که در پایه های سازه گذاشته شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا