Topاجتماعی

حدود 700 درخواست برای پناهندگی در ارمنستان

radar.am : حدود 700 درخواست پناهندگی در ارمنستان. در این سال، یک رکورد تعداد دادخواست به اداره مهاجرت ارسال شد. اکثریت شهروندان اوکراین هستند. دولت جمهوری ارمنستان در این باره اطلاع رسانی می کند.
بر اساس تصمیم دولت، برخی از گروه هایی که در شرایط سخت زندگی قرار گرفته اند و در ارمنستان پناهندگی دریافت کرده اند، به مدت 6 ماه حدود 150 دلار دریافت خواهند کرد.
اوکراین -367 نفر
ایران-73 نفر
عراق -65 نفر
کوبا – 42 نفر
سوریه – 12 نفر
روسیه – 12 نفر
مصر- 7 نفر
پاکستان – 6 نفر
ترکیه – 6 نفر

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا