Topسیاسی

سازمان پیمان امنیت جمعی یک شورای هماهنگی امنیت زیستی ایجاد خواهد کرد

radar.am : شورای هماهنگی امنیت زیستی در سازمان پیمان امنیت جمعی ایجاد می شود. در مورد مشکل آزمایشگاه های بیولوژیکی در چندین کشور بحث خواهد شد. این مطلب را استانیسلاو زاس، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد.
زاس گفت: در 23 نوامبر، در نشست شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی که در ایروان برگزار شد، تصمیم گرفته شد که یک شورای هماهنگی امنیت زیستی ایجاد شود. موضوع آزمایشگاه‌های زیستی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ارزیابی تخصصی امنیت زیستی در سازمان پیمان امنیت جمعی ضروری است، زیرا کشورهای عضو این سازمان خطری را در این زمینه می بینند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا