Topاقتصادی

موضوع فرآیند اعطای وضعیت اقتصاد بازار به ارمنستان توسط ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت

واهان کروبیان وزیر اقتصاد کشورمان چیپ لیتینن کاردار ایالات متحده در ارمنستان را به حضور پذیرفته است. آرمن ارزومانیان معاون وزیر نیز در این نشست شرکت داشت.
در این دیدار موضوع اجرای فرآیند مربوطه برای اعطای وضعیت اقتصاد بازار به جمهوری ارمنستان توسط آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برای ارائه گزارش تهیه شده توسط طرف ارمنی در مورد کسب وضعیت اقتصاد بازار توسط ایالات متحده و انجام فرآیندهای مذاکره بیشتر توافق شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا