Topاجتماعی

روسیه، ایران، هند: شهروندان جمهوری ارمنستان از کدام کشورها انتظار کمک نظامی و سیاسی دارند؟

“انجمن بین المللی گالوپ” تعدادی نظرسنجی در میان شهروندان ارمنی انجام داد. در این پژوهش از نمونه گیری چند سطحی و سهمیه ای استفاده شد. واحدهای اولیه نمونه – سکونتگاه ها – به طور متناسب از تمامی واحدهای اداری-سرزمینی جمهوری ارمنستان انتخاب شدند. مصاحبه‌ها در 10 استان ارمنستان (مراکز استان ها، سایر شهرها، جوامع روستایی) و در تمام جوامع ایروان، متناسب با توزیع جمعیت ارمنستان انجام شد.

یکی از سوالات در مورد متحدان نظامی و سیاسی ارمنستان بود و این که جمهوری ارمنستان از چه کسانی می تواند کمک دریافت کند. اکثریت پاسخ دهندگان روسیه را متحد نظامی و سیاسی ارمنستان و پس از آن آمریکا، ایران، فرانسه و هند می دانند. نکته قابل توجه این است که فرانسه جایگاه خود را از دست داده و از رتبه اول به رتبه پنجم سقوط کرده است.

و در اینجا هند در پنج اول ظاهر شده است که شاید به دلیل اتفاقات اخیر باشد. رسانه های گروهی هند از قرارداد نظامی ارمنستان و هند خبر دادند و تاکید کردند که هند به جمهوری ارمنستان تسلیحات و مهمات به ارزش حدود 260 میلیون دلار فروخته است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا