Topاجتماعی

شهروندان در مورد نیاز ارمنستان به خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی

به گزارش “armlur.am” “انجمن بین المللی گالوپ” تعدادی نظرسنجی در میان شهروندان ارمنستان انجام داد. در این پژوهش از نمونه گیری چند سطحی و سهمیه ای استفاده شد. واحدهای اولیه نمونه – سکونتگاه ها – به طور متناسب از تمامی واحدهای اداری-سرزمینی جمهوری ارمنستان انتخاب شدند. مصاحبه‌ها در 10 استان ارمنستان (مراکز استان ها، سایر شهرها، جوامع روستایی) و در تمام جوامع ایروان، متناسب با توزیع جمعیت ارمنستان انجام شد.

یکی از سوالات مربوط به خروج ارمنستان از عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی بود. 27.1 درصد از پاسخ دهندگان به ضرورت خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی رای مثبت و 19.6 درصد رای منفی دادند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا