Topاجتماعی

چهارمین مجمع جهانی “علیه جنایت نسل کشی” در 12 تا 13 دسامبر در ایروان برگزار می شود

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان چهارمین مجمع جهانی “علیه جنایت نسل کشی” با عنوان “پیشگیری از نسل کشی در عصر فناوری های جدید” در 12 تا 13 دسامبر در ایروان برگزار می شود.

این همایش به موضوع پیشگیری از نسل کشی در عصر فناوری های جدید اختصاص دارد. همایش به چالش ها، فرصت ها و چشم اندازهای استفاده از فناوری های جدید در پیشگیری از نسل کشی می پردازد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا