Topسیاسی

دادستانی جمهوری آرتساخ: “تحقیقات اولیه در مورد استفاده آذربایجان از بمب فسفری در طول جنگ تایید شد”

به منظور بررسی شرایط جنگ تهاجمی که توسط نیروهای مسلح آذربایجان از 27 سپتامبر سال 2020 علیه جمهوری آرتساخ آغاز شده است، همراه با نقض فاحش قوانین بین المللی بشردوستانه، تعدادی پرونده جنایی توسط سازمان های مجری قانون جمهوری آرتساخ تشکیل شده است که در چارچوب آن تعداد زیادی گلوله و بقایای گلوله های منفجر نشده توسط نهاد پیش بازپرسی کشف و ضبط شد، معاینات تعیین شد.

به گزارش “آرمنپرس” به نقل از دادستانی آرتساخ، موشک منفجر نشده کشف شده در منطقه اداری شهر مارتونی آرتساخ و نمونه های به دست آمده از آن نیز برای بررسی توسط بازپرس کمیته تحقیق ارائه شد. بر اساس نتیجه گیری حاصل از تحقیقات انجام شده توسط گروه کارشناسی مستقل (نتیجه گیری در تاریخ 2022/07/12 دریافت شد) ثابت شد که مهمات فسفری متشکل از فسفر سفید است.

کل فرآیند کشف، خنثی سازی و نمونه برداری از مهمات با مشارکت متخصصان و فیلمبرداری انجام شد، در صورت لزوم می توان موضوع تحقیق و مواد آزمایش را در اختیار بررسی کارشناسان بین المللی قرار داد.

بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات کارشناسی تایید شد که در سال 2020 در طول جنگ 44 روزه، نیروهای مسلح آذربایجان مستقیماً شهرک های محل استقرار مردم غیرنظامی را با سلاح های شیمیایی هدف قرار دادند که باعث کشتار جمعی و خسارات جانی، رنج و خسارات زیادی شد. (در طول جنگ و پس از آن، تعدادی فیلم گواهی بر استفاده از سلاح های شیمیایی منتشر شد).

به این ترتیب آذربایجان ماده 35 کنوانسیون ژنو (پروتکل 1) را به شدت نقض کرد که بر اساس آن:

1. در صورت بروز هرگونه درگیری مسلحانه، حق طرفین درگیر در انتخاب روش‌ها و ابزارهای جنگ نامحدود نیست.

2. استفاده از سلاح‌ها، پرتابه‌ها، مواد و همچنین روش‌های جنگی که می‌ تواند باعث آسیب یا رنج بیش از حد شود، ممنوع است.

3. استفاده از روش‌ها یا ابزارهای جنگی که قصد دارند آسیب‌های گسترده، پایدار و جدی به محیط زیست وارد کنند یا انتظار می‌ رود به آنها وارد شود، ممنوع است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا