Topسیاسی

داوید بابائیان در مورد بسته شدن جاده توسط آذربایجان به دبیرکل شورای اروپا نامه ای ارسال کرد

به گزارش “آرمنپرس” داویت بابائیان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری آرتساخ نامه ای به ماریا پژچینوویچ دبیرکل شورای اروپا در مورد بسته شدن جاده ارتباطی آرتساخ به ارمنستان توسط آذربایجان ارسال کرد.

در این نامه آمده است که آذربایجان حقوق اساسی حدود 120 هزار نفر از ساکنان قره باغ کوهستانی از جمله کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و زنان را نقض کرده است. تاکید می شود که جمهوری آذربایجان به مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که حفاظت از حق زندگی، رفت و آمد آزاد و امنیت همه، از جمله کسانی که در منطقه درگیری زندگی می کنند را تضمین می کند، احترام نمی گذارد.

در این زمینه خواسته می شود:

از تمام ابزارهای شورای اروپا برای رفع محاصره غیرقانونی و غیرانسانی مردم قره باغ توسط آذربایجان استفاده کنند.

ماموریت نظارت شورای اروپا به منطقه مورد نظر برای جلوگیری از نقض بیشتر کنوانسیون ارسال کنند.

حقوق نمایندگی آذربایجان در این سازمان به دلیل نقض ماده 3 منشور شورای اروپا توسط آذربایجان تعلیق کنند.
رونوشتی از نامه همچنین به رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، کمیسر حقوق بشر و دبیرکل مجمع پارلمانی شورای اروپا ارسال شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا