Topتحلیلی

آشوت ملکونیان: “هیچ انتظاری از غرب و روسیه ندارم”

من هیچ امیدی به جامعه بین المللی ندارم. تفاوت این است که اگر قبلاً هر دو طرف را به خویشتنداری فراخوانده می شدند، اکنون این درخواست ها هدفمندتر شده اند. این مطلب را آشوت ملکونیان، رئیس انستیتوی تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان، آکادمیک در گفتگو با “نیوز ای ام” بیان کرد.

وی تاکید کرد که هیچ انتظاری از غرب و روسیه که متحد ارمنستان است ندارد. وی از هموطنان خود خواست که تنها بر نیروی خود تکیه کنند، همانطور که در آغاز قرن بیستم اتفاق افتاد.

ملکونیان گفت: “من مطمئن هستم که آذربایجان معتقد است در شرایط فعلی مزیت نظامی دارد و هر روز به رفتار وقیحانه خود ادامه می دهد. هر روز اشتهای وی بیشتر و بیشتر می شود. من فکر می کنم در نتیجه این تشدید که می تواند منجر به درگیری شود، باید به فک دشمن ضربه بزنیم. به معنای واقعی کلمه، بدون هیچ اغراقی. من از آن مطمئن هستم. مردم باید این توهم را از بین ببرند که در نوامبر 2020 ما قادر به ادامه مبارزه نبودیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا