Topسیاسی

اکثر کسانی که جاده استپاانکرت-گوریس را مسدود کرده اند، کارمندان سابق یا فعلی خدمات ویژه هستند

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان به نقل از دادستانی آرتساخ از 12 دسامبر گروهی از شهروندان آذربایجانی که خود را دوستدار محیط زیست می دانند، به بهانه ای واهی، جاده ارتباطی آرتساخ به ارمنستان را به طور غیرقانونی اشغال کردند و به این ترتیب تردد را متوقف کردند و تنها ارتباط شهروندان آرتساخ با جهان خارج را قطع کردند. آذربایجان به مدت دو روز عمدا گازرسانی از ارمنستان به آرتساخ را متوقف کرد.

در رابطه با موارد مذکور بلافاصله رسیدگی کیفری از سوی دادستانی کل آرتساخ آغاز شد، در چارچوب آن با داده های واقعی به دست آمده در چارچوب اقدامات تحقیقاتی از جمله اقدامات عملیاتی-تحقیقی انجام شده توسط سرویس امنیت ملی آرتساخ ثابت شد که:

اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آذربایجانی که اشغال بزرگراه استپاانکرت-گوریس را سازماندهی کردند، کارمندان سابق یا فعلی خدمات ویژه هستند.

موضوع زیست محیطی مطرح شده تنها به عنوان راهی برای توجیه اعمال خود و معقول جلوه دادن آنها استفاده می شود.

آذربایجان هدف خود را متزلزل ساختن پایه های اقتصاد جمهوری آرتساخ، محروم کردن مردم از منبع درآمد و شغل دنبال می‌ کند.

اقدامات انجام شده توسط شهروندان آذربایجان مغایر با مفاد اعلامیه سه جانبه 9 نوامبر 2020، وضعیت موجود ثبت شده در آن است.

شهروندان جمهوری آرتساخ به عنوان مردم بومی و صاحبان حقوق آن قلمرو، به موجب قوانین بین‌المللی، حق مدیریت، تملک و استفاده از زمین، محیط طبیعی اطراف، طبیعت و زیربنای آن سرزمین را دارند که آذربایجان سعی در نادیده گرفتن و خنثی کردن آن دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا