Topسیاسی

سازمان پیمان امنیت جمعی در حال تغییر منشور خود است: روسیه تنها نماینده ماموریت صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در سازمان ملل خواهد بود

استانیسلاو زاس دبیر سازمان پیمان امنیت جمعی با جمع بندی فعالیت های سالانه این سازمان به نتایج نظارت سازمان پیمان امنیت جمعی بر مرز ارمنستان و آذربایجان و مجمع ایروان اشاره کرد. به گفته زاس در جایی که نیاز دارند می توانند به سرعت و به طور موثر کار کنند.

وی گفت: “با توجه به نتایج ماموریت سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز ارمنستان و آذربایجان تصمیم گرفته شد بسته ای از تصمیمات برای کمک به ارمنستان تهیه شود. این موضوع در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی که در ایروان برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. امیدوارم پس از اضافات مناسب، در مورد دو سند مهم، بیانیه هایی را در مورد کمک به ارمنستان و اظهارات وزرای خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد حمایت از صلح در قفقاز جنوبی را اتخاذ کنیم.”

زاس همچنین افزود که انتظار می رود سندی تصویب شود که بر اساس آن سازمان پیمان امنیت جمعی با افزودن مفهوم “دولت هماهنگ کننده” قصد دارد در منشور فعالیت های حفظ صلح خود تغییر ایجاد کند. این بدان معناست که کشور مورد نظر مجاز خواهد بود در مورد مأموریت های حفظ صلح با دبیرخانه سازمان ملل وارد مذاکره مستقیم شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا