Topتحلیلی

از شبکه تلویزیون دولتی ایران نام “آرتساخ” پخش شد

به گزارش “regionmonitor.com” احسان موحدیان کارشناس ایرانی در مورد بسته شدن کریدور لاچین با استفاده از کلمه “آرتساخ” در شبکه خبری تلویزیون دولتی ایران صحبت کرد.

این کارشناس ارائه کرد که باکو با بستن لاچین چه بحران انسانی ایجاد کرد. وی تاکید کرد که این کریدور توسط نظامیان آذربایجان تحت عنوان دوستداران محیط زیست بسته شده است.

به گفته موحدیان ارمنستان در اعتراض به بسته شدن کریدور لاچین از برگزاری نشست سه جانبه در مسکو خودداری کرد.

قابل ذکر است برای تلویزیون ایران بی سابقه است که نام “آرتسخ” از شبکه تلویزیون دولتی ایران پخش می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا