Topسیاسی

گزارش مدافعان حقوق بشر در مورد بسته شدن کریدور لاچین به سازمان های بین المللی با وظایف حقوق بشری ارائه می شود

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان موسسات مدافعان حقوق بشر ارمنستان و آرتساخ گزارش ویژه ای در مورد پیامدهای انسانی مسدود شدن کریدور لاچین با داده های به روز شده جدید منتشر کرده اند.

گزارش مشترک این دو نهاد به زبان انگلیسی منتشر شده است که اطلاعات به روز شده ای را در مورد عواقب محاصره 16 روزه کریدور لاچین ارائه می دهد. در این گزارش گفتمان عمومی آذربایجان جمع بندی شده و اظهارات مقامات آذربایجانی مورد تحلیل قرار گرفته است، بر اساس این نتایج که دلالت آن این است که رهبری سیاسی آذربایجان با استفاده از ابزار اصلی اطلاع رسانی رسمی و نیمه رسمی حکومت و تشکیل افکار عمومی و با استفاده از روش های اثبات شده، افکار عمومی را برای مسدود کردن کریدور بشردوستانه لاچین آماده و هدایت کرد.

روش های اثبات شده تحریک و برانگیختن نفرت قومی نسبت به ارامنه آرتساخ همچنان توسط دستگاه تبلیغاتی دولت آذربایجان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و سعی می کند آنها را در چارچوب احساسات نادرست محیطی قرار دهد.

این گزارش همچنین حقایق تازه فاش شده در مورد شرکت کنندگان در اقدام جعلی زیست محیطی را به روز کرد، وضعیت حقوق در شرایط بحران انسانی ایجاد شده ارائه شد.

مطابق با رویه ایجاد شده، گزارش به سازمان ها و بازیگران دارای اختیارات بین المللی حقوق بشر ارائه می شود و همچنین در اختیار نهادهای قضایی بین المللی قرار خواهد گرفت جایی که از جمله درخواست ارمنستان مبنی بر جلوگیری از مسدود کردن تنها راه ارتباطی آرتساخ به ارمنستان و جهان توسط آذربایجان آغاز شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا