Topسیاسی

مصاحبه آرمن گریگوریان با شبکه تلویزیون دولتی ارمنستان

بحرانی بوجود آمده است که آذربایجان مسئول آن است، فدراسیون روسیه فرصت حل آن را دارد، زیرا طبق بیانیه 9 نوامبر مجاز به انجام آن است. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی کشورمان در مصاحبه ای با شبکه تلویزیون دولتی ارمنستان بیان کرد.

وی گفت: “نیروهای حافظ صلح روسیه در کریدور لاچین مستقر شده اند و نقش کلیدی در آن ایفا می کنند. کریدور لاچین تحت مسئولیت نیروهای حافظ صلح روسیه است. آذربایجان با این اقدام سعی در تخریب معماری 9 نوامبر دارد که باید نگران فدراسیون روسیه باشد. ما در حال برداشتن گام هایی برای حل بحران هستیم و مشکلات را به صورت علنی به مردم ارائه می دهیم.”

به گفته آرمن گریگوریان حمله آذربایجان به قلمرو ارمنستان در 13 سپتامبر و همچنین بسته شدن کریدور لاچین نیز بخشی از فشارها بر ارمنستان است. وی تاکید کرد: “همه اینها در زمینه گسترده است، به اصطلاح در چارچوب حمایت از آذربایجان است که به اصطلاح منطق بدست آوردن کریدور از طریق خاک ارمنستان است. ارمنستان همچنان به مقاومت در برابر آن ادامه می دهد. به صراحت می توانم بگویم که تشدید در 13 سپتامبر نیز به همین موضوع مربوط می شود و اساس یا انگیزه کل اصلی بحران این است.”

آرمن گریگوریان در پاسخ به این سوال که آیا این همه برای کریدور است، گفت: “همچنین. به عبارت دیگر کریدور فراسرزمینی در قلمرو ارمنستان. طبیعتاً این همه فشار در لاچین به همین دلیل است.”

وی در پاسخ به این اظهارات که مقامات جمهوری ارمنستان از آرتساخ حمایت نمی کنند، تاکید کرد: “در حال حاضر ابزار اصلی ابزار دیپلماتیک است. ارمنستان باید به استفاده از ابزارهای دیپلماتیک ادامه دهد تا بحران حل شود و تردد آزاد از طریق کریدور لاچین انجام شود.”

گریگوریان در جمع بندی سال گفت که سال 2022 برای ارمنستان بسیار سخت بود. از همه طرف روی ارمنستان فشار وجود دارد، کل سال برای ارمنستان تحت فشار بوده است. وظیفه اصلی دولت جمهوری ارمنستان مقاومت در برابر آن فشارها بود. ما به مبارزه برای تثبیت محیط امنیتی پیرامون ارمنستان ادامه می دهیم.”

وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال مقاومت دفاعی خود را تقویت کرده ایم، گفت: “این فقط به توان دفاعی ارمنستان مربوط نمی شود. به اظهارات سفیر در مورد دولت اتحادیه اشاره کردید. طبیعتاً فشارها نسبت به ارمنستان نیز از همین جا وارد می شود. و هر زمان که دموکراسی و نظام دموکراتیک ارمنستان در برابر آن مقاومت کند، انواع دیگر فشارها را در قالب نیروهای نظامی دریافت می کند.”

گریگوریان تاکید کرد: “ارمنستان با شرکای خود برای دستیابی به تسلیحات و ابزارهای دیگر برای حفاظت از حاکمیت خود کار می کند. ما این کارها را ادامه می دهیم تا ابزارهای جدید داشته باشیم. به عنوان مثال، مأموریت اتحادیه اروپا یکی از این ابزارهاست. این نظامی نیست اما چنین قابلیت هایی دارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا