Topسیاسی

استپانیان: جهان متمدن باید آذربایجان را مجبور به توقف جنایت علیه بشریت کند

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان بیش از دو هفته است که آرتساخ در محاصره ایجاد شده توسط آذربایجان قرار دارد. «گغام استپانیان» مدافع حقوق بشر در این باره در توییتر خود نوشت.
وی نوشته است : دنیای متمدن باید آذربایجان را مجبور به توقف جنایت علیه بشریت کند. بی تفاوت نمانید، لطفا موضوع را مطرح کنید تا راه زندگی باز شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا