Topسیاسی

رزمایش “برادری ناگسستنی 2023” نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در ارمنستان برگزار می شود

رزمایش “برادری ناگسستنی 2023” نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در ارمنستان برگزار می شود. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را وب سایت وزارت دفاع فدراسیون روسیه خبر می دهد.

در بیانیه مطبوعاتی آمده است: “در خارج از مرزهای فدراسیون روسیه در قلمرو ارمنستان رزمایش مشترک نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی “برادری ناگسستنی-2023” برگزار خواهد شد. 8 رزمایش دوجانبه در مراکز آموزشی نظامی مناطق نظامی فدراسیون روسیه برنامه ریزی شده است.

طبق این منبع، مسائل مربوط به برنامه ریزی مشترک عملیات نظامی در این رزمایش، ترتیب تعامل بین نمایندگان ستادهای نیروهای زمینی و واحدهای کشورهای شرکت کننده و همچنین اقدامات تاکتیکی برای خنثی کردن گروه های مسلح غیرقانونی متعارف بهبود خواهد یافت.

تمامی تمرینات نظامی دارای جهت گیری صلح طلبانه و ضد تروریستی خواهند بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا