Topتحلیلی

تنش بین ایران و آذربایجان در حال تشدید است. این چه عواقبی برای ارمنستان خواهد داشت؟

ترکیه و اسرائیل پشت سیاست تهاجمی و توسعه طلبانه آذربایجان و الهام علی اف در قبال ایران هستند. این مطلب را گاریک میساکیان کارشناس مسایل ایران در گفتگو با “اسپوتنیک آرمنیا” با اظهار نظر تنش فزاینده در روابط ایران و آذربایجان بیان کرد.

وی گفت: “شایعات و ادعاهای همیشگی در مورد کریدور زنگزور و همچنین اظهارات دولت آذربایجان در شرایط تنش داخلی در ایران، نشریات در رسانه ها مؤلفه های این تنش هستند. به گفته میساکیان باکو که از موفقیت های قطعی خود دلگرم شده است، در حال حاضر آشکارا بلندپروازی های توسعه طلبانه خود را حتی نسبت به قلمرو ایران ابراز می کند. به گفته وی یکی از دلایل تنش میان ایران و آذربایجان، حضور اسرائیل در آن کشور است که به ویژه پس از جنگ 44 روزه بیشتر شده است.

میساکیان گفت: “اگر قبلاً این حضور در حوزه نظامی-امنیتی و اقتصادی بیان می شد، سپس پس از آخرین جنگ آرتساخ، حضور اسرائیل در مناطق اشغالی آرتساخ نیز به بهانه ساخت دهکده های هوشمند مورد توجه قرار گرفت و چندین بار نیز شاهد سفر سفیر اسرائیل بودیم.”

به گفته وی در ایران نه آذربایجان، بلکه ترکیه و اسرائیل را کشورهای رقیب خود می دانند. صراحتاً در تمام ارزیابی‌های علوم سیاسی بیان می‌ کنند که نه تنها ترکیه و اسرائیل پشت سیاست ضدایرانی آذربایجان هستند، بلکه آنها هستند که آذربایجان را هدایت می کنند.

تعمیق حضور اسرائیل در آذربایجان در ایران همواره از منظر تدارک اقدامات و اقدامات ضد ایرانی در کشور هم مرز ایران مورد توجه بوده است. در مورد روابط ترکیه و ایران، طبق ارزیابی میساکیان، این کشورها همچنان روابط ظاهراً همسایه و دوستانه خود را مانند گذشته حفظ می کنند. به گفته وی روابط با ترکیه به طور سنتی در ایران به عنوان “روابط دوستان پر از کینه” تعریف می شود. هر دو کشور درک می کنند که ایران و ترکیه هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی دو کشور برابر هستند، بنابراین درگیری نظامی برای هر دوی آنها سودی ندارد. روابط عمدتاً از راه دور، در قلمرو کشورهایی که در منطقه نفوذ یکدیگر هستند برقرار می شود: سوریه، عراق، حتی آذربایجان.

وی تاکید کرد: “این درگیری همیشه در پس زمینه وجود دارد، اما هر دو کشور اجازه ورود این درگیری به عرصه سیاسی را نخواهند داد. ترکیه و ایران هر دو بر سر میز مذاکره خواهند نشست و مذاکره خواهند کرد. و ایران از آذربایجان با اعمال فشار به نتیجه مطلوب خواهد رسید. ایران تا چند ماه گذشته تلاش می کرد با مذاکرات یا بیانیه های خاصی به آذربایجان فشار بیاورد. اما امروز آن سیاست ایران اهمیت خود را از دست داده است. جناح ناسیونالیستی که مخالف روابط با ایران است در ایران قدرت یافته است و با قضاوت بر اساس تمایل ایران برای بهبود روابط با ارمنستان، ارمنستان به عنوان متحد مطلوب ایران در قفقاز انتخاب شده است.”

علاوه بر این ایران تنها دولتی است که علناً با ایده “کریدور زنگزور” مطرح شده از سوی باکو مخالفت کرده است، بنابراین ارمنستان می‌ تواند از آن برای پیشبرد منافع خود که با ایران در این زمینه و سایر مسائل منطبق است، استفاده کند.

گاریک میساکیان رد نمی کند که ایران با روابط نزدیک تر با ارمنستان سعی در سرزنش آذربایجان داشته باشد و اینکه ایران قصد تعمیق روابط با ارمنستان در زمینه های مختلف از جمله نظامی و امنیتی را دارد، طرف ایرانی بارها به صراحت اعلام کرده است.

در ارزیابی میساکیان در شرایط ایجاد شده در منطقه ارمنستان نیز می تواند به حلقه ارتباطی ایران با روسیه، نه تنها در روابط اقتصادی شکل گرفته در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بلکه از نظر تضمین حضور روسیه در عرصه نظامی-سیاسی و امنیتی در منطقه به ویژه در حوزه روابط نزدیکتر روسیه و ایران تبدیل شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا