Topتحلیلی

واردان وسکانیان : علی اف ترس هایی دارد و اتفاقاً این در تبلیغات نیز بیان می شود

news.am : واردان وسکانیان ایران شناس به اظهارات الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان اشاره کرد.
وی به ویژه خاطرنشان کرد: «در لحظه ترس داخلی رژیم وحشی باکو، دو نکته مهم را از مصاحبه متمایز می کنم.
اول این که او ترس دارد و اتفاقاً این در تبلیغات او نیز بیان می شود که روسیه و ارمنستان می توانند طبق “نتیجه گیری” خودش برای یک بازی برگشت آماده شوند.
دوم، اینکه ارمنستان حتی پس از به رسمیت شناختن تمامیت ارضی موجودیت مصنوعی به نام آذربایجان، می تواند جنبش های مختلفی را در درون آن دیکتاتوری سازماندهی کند تا آن موجودیت را نابود کند، جایی که مشخصاً متحد ما می تواند ایران باشد.

همه این ترس‌ها کاملاً موجه هستند، زیرا دیکتاتور باکو، با در نظر گرفتن توصیه‌های کیفی ترکیه و اسرائیل، فکر می‌کنم از چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های بیرونی و داخلی پیرامون دیکتاتوری خود آگاه است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا