Topتحلیلی

IDRW:ارمنستان می خواهد مجتمع های موشکی ضد هوایی میان برد MRSAM را از هند خریداری کند

IDRW:ارمنستان می خواهد مجتمع های موشکی ضد هوایی میان برد MRSAM را از هند خریداری کند
آرمنپرس. ارمنستان می خواهد سامانه های موشکی ضد هوایی میان برد MRSAM را از هند خریداری کند. به گزارش “ارمنپرس”، این خبر را Indian Defence Research Wing گزارش داد.
خاطرنشان می‌شود که ارمنستان می‌خواهد سامانه‌های موشکی ضدهوایی اس-125 «پچورا» ساخت شوروی را در زرادخانه خود جایگزین کند.
به گفته این منبع، هند همچنین سیستم‌های Akash و Akash-NG را به ارمنستان عرضه کرده است که آنها نیز تولید خود هستند. نکته این است که اگرچه مجتمع های موشکی ضد هوایی MRSAM در هند تولید می شود، اما برخی از فناوری ها از اسرائیل به عاریت گرفته شده است.
در عین حال، IDRW خاطرنشان می کند که دهلی نو هیچ محدودیتی برای صادرات سیستم های MRSAM ندارد. این معامله از این جهت قابل توجه خواهد بود که حریف اصلی ارمنستان یعنی آذربایجان نیز به شدت به تدارکات اسرائیل وابسته است، به ویژه تسلیحات آن شامل موشک های ضد هوایی باراک-8 است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا