Topاجتماعی

فرصت های شغلی برای اتباع خارجی در ارمنستان گسترش می یابد

فرصت های شغلی برای اتباع خارجی در ارمنستان گسترش خواهد یافت. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را گئورگ پاپویان، نویسنده پیش نویس قانون اصلاح قانون ” در مورد خارجی ها” را در جلسه مجلس ملی ارائه کرد.

وی این پروژه را با تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار در ارمنستان توجیه کرد. وی گفت: “اخیرا بسیاری از سازمان های خارجی به همراه کارمندان خود به ارمنستان نقل مکان کرده اند. معلوم شد که اگر سازمان های خارجی در اینجا دفتر نمایندگی باز کنند، کارمندان خارجی این سازمان ها مجوز کار در ارمنستان دارند. اما اگر شعبه باز کند یعنی مجوز کار ندارد. هنجار آن قانون عجیب بود. معلوم شد که رویکرد تبعیض آمیز وجود دارد.”

پاپویان خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از شهروندان خارجی برای کار وارد ارمنستان می شوند. وی بر اهمیت بازنگری در سیاست ها در این زمینه تاکید کرد. پیش نویس قانون در مورد این است. بنابراین، به شهروندان خارجی این فرصت داده می شود که نه تنها در دفتر نمایندگی سازمان خارجی بلکه در شعبه نیز کار کنند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا