Topسیاسی

بنیاد مالی “تاتویان”: رئیس جمهور آذربایجان با تدوین تزهای دروغین تلاش می کند پایگاه های مصنوعی برای تجاوز نظامی به ارمنستان و آرتساخ ایجاد کند

آرمنپرس: رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در 10 ژانویه 2023 تزهای نادرستی را مطرح می کند. او با جعل آشکار حقایق تاریخی و حقوقی، سرزمین های جمهوری ارمنستان را «آذربایجان غربی» می نامد و در ارتباط با آن از «آذربایجانی های غربی» یاد می کند. به گزارش «ارمنپرس»، بنیاد «تاتویان» در این باره بیانیه ای منتشر کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است : این دروغ اوست که «ارمنستان کشوری بدون ارزش است (…) سرزمینی است که به طور مصنوعی در سرزمین های باستانی آذربایجان ایجاد شده است».
رئیس جمهور آذربایجان با آن سخنرانی به نفرت و دشمنی ارمنی ها دامن می زند، همچنین با حقایق نادرست سعی می کند پایگاه های مصنوعی برای تهاجم نظامی به ارمنستان و آرتساخ ایجاد کند.
در مسائل تحدید حدود مرزهای دولتی، ارمنستان و مردم ارمنستان آشکارا با تهاجم نظامی، جنگ با جعل حقایق تهدید می شوند.
رئیس جمهور آذربایجان آشکارا با زبان زور و تهدید صحبت می کند، از چنین الفاظ و عباراتی استفاده می کند که حیثیت کل مردم ارمنستان، کل جمعیت ارمنستان و آرتساخ را تحقیر می کند و ماهیتی تهدیدآمیز دارد. جلوه‌های فاشیسم هم در این سخنان و هم در سخنرانی‌های قبلی‌اش مشهود است که با تأکید بر برتری یک قوم، ملت آذربایجان بر مردم ارمنی، نفرت را برمی‌انگیزد و سپس در این شرایط از صلح صحبت می‌کند.
آن بخش از سخنان رئیس جمهور آذربایجان از سوی مرکز حقوق و عدالت بنیاد «تاتویان» به سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، کمیته مبارزه با نژادپرستی و عدم مدارا در سازمان ملل متحد، تفکیک، شورای اروپا، کمیسران حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای اروپا و سایر نهادهای بین المللی در نامه های رسمی ارسال شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا