Topسیاسی

گروهی از شهروندان روسیه و سایر کشورها در آرتساخ محاصره شده به سر میبرند. برخی از آنها موفق به خارج شدن شدند

آرمنپرس. در نتیجه محاصره، شهروندان روسیه و سایر کشورهایی که در آرتساخ باقی مانده بودند از آرتساخ خارج شدند. این مطلب را روبن واردانیان، وزیر دولت جمهوری آرتساخ در صفحه “تلگرام” خود نوشت.
وردانیان نوشت: در نتیجه محاصره، شهروندان روسیه و سایر کشورها در آرتساخ باقی ماندند. خانواده ها، از جمله آنهایی که بچه داشتند، بیش از یک ماه گرفتار شدند. دولت آرتساخ به همراه نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه مدتهاست که بازگشت برخی از آنها به وطن خود را تدارک دیده و امروز سازماندهی کرده است. اما محاصره غیرانسانی برای 120 هزار شهروند آرتساخ از جمله 30 هزار کودک ادامه دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا