Topتحلیلی

هزینه کمک نظامی اسرائیل چقدر است؟ باکو در نهایت پرداخت خواهد کرد

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان اسرائیل با اقدامات حساب شده بلندمدت، باکو را وارد بازی خطرناکی با ایران می کند. تاتویک هایراپتیان کارشناس مسائل آذربایجان در گفتگو با رادیولور گفت: باکو نیز به نوبه خود سعی می کند با تبلیغات علیه تهران گام های خود را بپوشاند و اجازه اقدامات واقعی علیه ایران را نمی دهد و تنها به اظهارات عمومی اکتفا می کند. با این وجود، لحظه ای فرا می رسد که باکو هزینه حمایت نظامی-سیاسی اسرائیل در جنگ 44 روزه در سال 2020 را خواهد پرداخت.
باکو از کمک های استثنایی اسرائیل بهره مند شده است و طرف یهودی به طور مستمر بر کمک های خود به آذربایجان تاکید می کند. البته در باکو فکر می‌کنند که از اقدامات جسورانه‌تر علیه ایران خودداری می‌کنند، اما بدیهی است که روابط ایران و آذربایجان در حال پررنگ‌تر شدن است که دلیل آن عامل یهودی و ورود اسرائیل به منطقه است. این کارشناس در تحلیل این روزها نشست رسمی سفرای اسرائیل در کشورهای اوراسیا در باکو که نمایندگان بلندپایه وزارت خارجه اسرائیل نیز در آن شرکت دارند، پرداخته است.
به گفته تاتویک هایراپتیان ، انتخاب مکان برای تجمع سفرای دولت یهود تصادفی نیست. روابط نزدیک اسرائیل و آذربایجان و تعمیق همکاری ها از دستور کار یهودیان برای تشکیل یک جبهه متحد علیه ایران است.
بدیهی است که با گسترش حضور اسرائیل، تنش در روابط ایران و آذربایجان افزایش خواهد یافت. چندی پیش سفیر اسرائیل در آذربایجان در مصاحبه ای با خبرگزاری «آپا» به آذربایجان، ترکیه و کشورهای جهان عرب پیشنهاد اتحاد و تشکیل یک جبهه متحد علیه ایران را داد. این کارشناس یادآور می شود که ساعاتی پس از آن مصاحبه، سفیر آذربایجان در آمریکا در گفت و گو با روزنامه اسرائیلی هاآرتص اظهار داشت که آذربایجان بدون توجه به روابط نزدیک اسرائیل و آذربایجان هرگز به بستری برای اقدامات احتمالی علیه ایران تبدیل نخواهد شد.
تاتویک هایراپتیان مانورهای نظامی مشترک ترکیه و آذربایجان علیه ایران را که قبل از محاصره آرتساخ انجام شده را تصادفی نمی داند و تاکید می کند که اقدامات علیه تهران نه تنها توسط اسرائیل، بلکه ناشی از ایده ” توران بزرگ” است.
بر این اساس، اولویت طرف ارمنی این است که بداند دست کشیدن از آرتساخ صلح به ارمغان نخواهد آورد. امروز آذربایجان جاه طلبی های ارضی را به جمهوری ارمنستان عرضه می کند، بنابراین سیاست امتیازدهی توجیهی ندارد، فقط اشتهای دشمن را تحریک می کند.
تاتویک هایراپتیان، کارشناس مسائل آذربایجان می گوید: ما باید خودمان را مسلح کنیم، با مردم کار کنیم و درگیر مناقشات سیاسی داخلی کوچک نشویم و از این طریق زمان و فرصت ها را به درستی ارزیابی کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا