Topتحلیلی

ترکیه آشکارا به تبلیغات جاه طلبی های ارضی مقامات آذربایجان در قبال ارمنستان پیوسته است

news.am: در پس زمینه گفتگوها در مورد صلح منطقه ای، آذربایجان و ترکیه در مورد جاه طلبی های ارضی خود نسبت به ارمنستان تبلیغات می کنند. اکنون جاهیت باغچی سفیر ترکیه در آذربایجان نیز به طرح «آذربایجان غربی» پیوسته است. یادآوری می کنیم که این ابتکار جاه طلبی هایی را برای کل قلمرو فعلی ارمنستان ارائه می دهد.
سفیر در این دیدار که در «جامعه آذربایجان غربی» برگزار شد، گفت: در طول تاریخ، آذربایجان و ترکیه با هم با دشمنان خارجی جنگیده‌اند.
سفیر ترکیه خاطرنشان کرد: ترکیه همیشه در شرایط سخت به آذربایجان کمک کرده است و آذربایجان نیز به ترکیه کمک کرده است. ترکیه در طول جنگ 44 روزه از برادر خود حمایت سیاسی و اخلاقی کرد. برای تامین صلح در این منطقه، ما معتقدیم که آذربایجان، ترکیه و ارمنستان باید مسائل موجود را با یکدیگر گفتگو کنند. این تنها راه رسیدن به صلح است.
جاهیت باغچی همچنین خاطرنشان کرد: ترکیه آماده است تا در بررسی واقعیت های مربوط به آذربایجانی های اخراج شده از آذربایجان غربی حمایت کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا