Topسیاسی

نمایندگان آذربایجان به امید به دست آوردن به اصطلاح “کریدور زنگزور به تلاش های خود ادامه می دهند

نمایندگان آذربایجان به امید به دست آوردن به اصطلاح “کریدور زنگزور به تلاش های خود ادامه می دهند. جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان تلاش دیگری را برای تبلیغات در بیست و ششمین اجلاس هیأت وزرای سازمان همکاری اقتصادی انجام داد.

به گزارش “نیوز ای ام” به نقل از رسانه های آذربایجان بایراموف خطاب به شرکت کنندگان در جلسه گفت: “کریدور زنگزور برای توسعه همکاری بین همه کشورهای منطقه اهمیت ویژه ای خواهد داشت.” وی بر اهمیت ابزار برای ایجاد کریدور حمل و نقل از منطقه اقتصادی شرق زنگور به جمهوری خودمختار نخجوان تاکید کرد. شرکت کنندگان در این رویداد همچنین از اهمیت مسیرهای حمل و نقل از آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و کارهای مهم مطلع شدند که برای توسعه کریدورهای منطقه ای و ترانزیتی آذربایجان اجرا می شود.

وزیر امور خارجه آذربایجان از ایجاد پلتفرم های سه جانبه با ترکیه، قزاقستان و ازبکستان به منظور ارتقای همکاری در مسیرهای مذکور خبر داد. وی همچنین به امضای بیانیه باکو پس از نشست وزرای امور خارجه آذربایجان، ترکیه و قزاقستان در ژوئن سال 2022 و تصمیمات مربوط به توسعه کریدور بین المللی ماوراء خزر “شرق-غرب” اشاره کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا