Topاجتماعی

WWF: “ارمنستان به نظارت بر پلنگ در مناطق حفاظت شده ارمنستان ادامه می دهد” (+ ویدیو)

WWF: ارمنستان به نظارت بر پلنگ در مناطق حفاظت شده ارمنستان ادامه می دهد. به گزارش “Radar.am” در نتیجه کار طولانی مدت، حضور و اقامت این حیوان در قلمرو ارمنستان در سال های اخیر بسیار بیشتر ثبت می شود، با این حال، حفاظت از این گونه جانوری همچنان یکی از مسائل مهم زیست محیطی برای جمهوری و منطقه بوم گردی است.

در حال حاضر، در کتاب قرمز جمهوری ارمنستان به عنوان “در شرایط بحرانی” و در لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه “در خطر انقراض” گنجانده شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا