Topاقتصادی

پروازهای مستقیم بین صوفیه و ایروان از 29 آوریل آغاز می شود

آرمنپرس: فرودگاه صوفیه گزارش داد که پروازهای مستقیم بین صوفیه و ایروان از 29 آوریل آغاز می شود. بلیط ها قبلاً توسط اپراتور Wizz Air فروخته شده است. پروازها در روزهای چهارشنبه و یکشنبه تا اواسط خرداد و در روزهای سه شنبه و شنبه پس از 12 خرداد انجام می شود. به گزارش «آرمنپرس»، این خبر را خبرگزاری BTA بلغارستان گزارش کرده است.
فرودگاه صوفیه بر اهمیت گسترش شبکه پروازی تاکید کرد و خاطرنشان کرد که به لطف آن، نه تنها فرودگاه و خطوط هوایی توسعه می یابند، بلکه به طور مستقیم به توسعه مشاغل محلی کمک می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا