Topاجتماعی

به دلیل محاصره در آرتساخ حداقل 5103 نفر شغل و منبع درآمد خود را از دست دادند

به گزارش “نیوز ای ام” کارگزاران حکومت آذربایجان با اقدامات تروریستی 120 هزار نفر از مردم آرتساخ را به مدت 52 روز در شرایط محاصره گروگان گرفته اند. به دلیل محاصره، جمعیت 120000 نفری آرتساخ (شامل حدود 30000 کودک، 20000 سالمند، 9000 نفر معلول) از محرومیت های زیادی رنج می برند و در کنار سایر موارد نقض حقوق با خطر بالای سوء تغذیه و سرمازدگی مواجه است.

به دلیل تشدید کمبود مواد غذایی در محاصره از 9 ژانویه 41 مهدکودک و 20 موسسه آموزشی طولانی مدت تعطیل شده اند. 5528 کودک دیگر قادر به حضور در مهدکودک نیستند و از فرصت دریافت مراقبت و غذای کافی محروم هستند.

به دلیل شرایط سخت اقتصادی ایجاد شده، حداقل 5103 نفر شغل و منبع درآمد خود را از دست دادند.

اگر محاصره نبود، بیش از 20400 تن کالاهای حیاتی به آرتساخ تحویل داده می شد که طی آن فقط بخش کوچکی از آن توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ و نیروهای حافظ صلح روسیه تامین شد.

از آغاز محاصره بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی جهان اقدامات آذربایجان را محکوم کرده و خواستار رفع محاصره شده اند. این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد بحث قرار گرفت، دادگاه حقوق بشر اروپا آذربایجان را موظف کرد تا تمام اقدامات لازم و کافی را برای رفع محاصره انجام دهد. این موضوع به زودی در دادگاه بین المللی دادگستری سازمان ملل (لاهه) در چارچوب اقدامات کمیته رفع تبعیض نژادی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا