Topسیاسی

نخست وزیران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازار مشترک گاز را مورد بحث قرار خواهند داد

به گزارش “radar.am” نخست وزیران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست شورای بین دولتی اوراسیا که در آلماتی برگزار می شود، در مورد آماده سازی پیش نویس توافقنامه تشکیل بازار مشترک گاز بحث خواهند کرد.

نشست شورای بین دولتی در 2 تا 3 فوریه در آلماتی با فرمت فعلی برگزار می شود.

همچنین گزارش شده است که کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعضای شورای بین دولتی را در مورد وضعیت کلان اقتصادی در کشورهای عضو و تضمین توسعه اقتصادی پایدار، توصیه هایی برای اجرای پروژه مشترک کشورهای اتحادیه در اجرای حمل و نقل ریلی و چندوجهی شتابان مطلع خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا