Topسیاسی

روسیه طرفدار رفع انسداد حمل و نقل و ارتباطات اقتصادی در قفقاز جنوبی است. میشوستین در دیدار با پاشینیان

آرمنپرس: روسیه طرفدار رفع انسداد ارتباطات حمل و نقل و اقتصادی در قفقاز جنوبی است. میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، این مطلب را در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان بیان کرد.
نخست وزیر روسیه گفت: ما به طور سنتی طرفدار رفع انسداد خطوط اقتصادی و حمل و نقل در قفقاز جنوبی هستیم و به اطمینان از اجرای توافقات دست یافته توسط رهبران روسیه، ارمنستان و آذربایجان اهمیت می دهیم.
میشوستین همچنین خاطرنشان کرد که ایجاد مسیرهای زیرساختی حمل و نقل جدید با منافع همه کشورهای منطقه مطابقت دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا